Installatie & Montage

gesplitste airconditioning

Vragen? Onze support is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00

Elk product gaat vergezeld van gedetailleerde montage- en bedieningsinstructies.

Bel nu!

Stap 1

Installatie van de muurbeugel voor de binnenunit.

stap 2

Boren van het gat voor de pijpleiding

stap 3

Montage van de buitenunit.

Stap 4

Elektrische aansluitingen van de binnenunit.

Stap 5

Het uitrollen van de koudemiddellijn.

Stap 6

Plaats de leidingen van de binnenunit.

Stap 7

Pijpleidingen met elkaar verbinden

Stap 8

Bundel kabels in één streng.

Stap 9

Aansluiten en afdichten van de afvoerslang

Stap 10

Ommanteling met venyltape.

Stap 11

Bevestiging van de binnenunit.

Stap 12

Leid kabels door de buitenmuur.

Stap 13

Het leggen van de afvoerslang.

Stap 14

Sluit de buitenunit aan op de leidingen.

Stap 15

Ontluchten met een vacuümpomp.

(Deze stap wordt weggelaten voor QuickConnect-modellen)

Stap 16

Open koelmiddelkleppen.

Stap 17

Controleer de verbinding op lekkages.

Stap 18

Aansluiting van de lijnen op de buitenunit.

Een mededeling:

*Opmerking: De installatie van het airconditioningsysteem mag alleen worden uitgevoerd door middel van een systeem in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 517/2014 gecertificeerd bedrijf, door het sluiten van het koopcontract bevestigt u dat dit zal worden nageleefd. *Lekkage van koudemiddel draagt bij aan klimaatverandering. Koudemiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) dragen bij een lek minder bij aan de opwarming van de aarde dan koudemiddelen met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP). Dit systeem bevat koudemiddelen met een GWP gelijk aan 675. Een lekkage van 1 kg van dit koudemiddel zou dus een 675 keer grotere impact hebben op de opwarming van de aarde dan 1 kg CO2, op basis van honderd jaar. Voer geen werkzaamheden uit aan het koelcircuit of demonteer de unit – raadpleeg altijd gekwalificeerd personeel.