*Belangrijke opmerkingen

*Koudemiddelen stoten broeikasgassen uit bij een lek of lek, deze zijn niet milieuvriendelijk in n geval. Uitspraken over milieuvriendelijkheid/evaluaties hebben betrekking op relaties/vergelijkingen met andere koudemiddelen binnen de industrie. Als u nog vragen heeft over de gebruikte koudemiddelen, gebruik dan ons contactformulier voor gedetailleerde informatie.

*Antibacteriële lamellen bieden not voor 100% veiligheid tegen ziekten veroorzaakt door onzuiverheden, maar voor de beperking tegen de verspreiding van virussen/bacteriën binnen het systeem. Het onderhoud en de verzorging van de plant en de omgeving beïnvloeden de veiligheid van bacteriële besmetting.

*Koudemiddelen zijn ontvlambaar en bevatten verschillende aardopwarmingspotentialen, afhankelijk van het type, gedetailleerde informatie is te vinden op de productpagina's.

* Filters in onze split airconditioners filteren tot 80% van stof en pollen uit de lucht, afwijkingen kunnen optreden.

Informatieplicht conform de Batterijwet (BattG)

Volgens § 18 Battery Act (BattG)

Zorg ervoor dat u uw oude batterijen/accu's inlevert bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij een lokale winkelier, zoals wettelijk verplicht. Afvoer via gewoon huishoudelijk afval is verboden en in strijd met de Batterijwet. De inzending is gratis voor u. U bent ook van harte welkom om de bij ons gekochte batterijen/oplaadbare batterijen na gebruik kosteloos aan ons terug te bezorgen. In ieder geval moeten de batterijen voldoende gefrankeerd aan ons worden geretourneerd. Retourzendingen van batterijen/accu's moeten worden verzonden naar:

 

SC Trade & Services GmbH 

Schmiedeweg 4

45731 Waltrop

Duitsland 

 

Batterijen en accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn duidelijk gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak staat de chemische naam van de overeenkomstige verontreinigende stoffen. Voorbeelden zijn: (Pb) lood, (Cd) cadmium, (Hg) kwik.

*Het gemiddelde stroomverbruik kan variëren, afhankelijk van het gebruik en de locatie.

*Belangrijke opmerking: De installatie van het airconditioningsysteem mag alleen worden uitgevoerd door middel van een systeem in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 517/2014 gecertificeerd bedrijf, door het sluiten van het koopcontract bevestigt u dat dit zal worden nageleefd. Daarnaast is jaarlijks onderhoud verplicht.

*Elektrische aansluitingen moeten worden gemaakt door elektriciens (gespecialiseerd bedrijf).

*Lekkage van koudemiddel draagt bij aan klimaatverandering. Koudemiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) dragen bij een lek minder bij aan de opwarming van de aarde dan koudemiddelen met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP). Onze systemen bevatten koudemiddelen met een GWP gelijk aan 675. Een lekkage van 1 kg van dit koudemiddel zou dus een 675 keer grotere impact hebben op de opwarming van de aarde dan 1 kg CO2 over honderd jaar. Voer geen werkzaamheden uit aan het koelcircuit of demonteer de unit – raadpleeg altijd gekwalificeerd personeel.

*copyright virus: https://www.freepik.com/free-vector/virus-infection-bacteria-flu-background_7244701.htm#page=1&query=virus&position=1 Schaum: https://www.pngegg.com/en/png-bbems

Een mededeling:

*Opmerking: De installatie van het airconditioningsysteem mag alleen worden uitgevoerd door middel van een systeem in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 517/2014 gecertificeerd bedrijf, door het sluiten van het koopcontract bevestigt u dat dit zal worden nageleefd. *Lekkage van koudemiddel draagt bij aan klimaatverandering. Koudemiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) dragen bij een lek minder bij aan de opwarming van de aarde dan koudemiddelen met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP). Dit systeem bevat koudemiddelen met een GWP gelijk aan 675. Een lekkage van 1 kg van dit koudemiddel zou dus een 675 keer grotere impact hebben op de opwarming van de aarde dan 1 kg CO2, op basis van honderd jaar. Voer geen werkzaamheden uit aan het koelcircuit of demonteer de unit – raadpleeg altijd gekwalificeerd personeel.